Sibrwd

Cyfieithu, Cyfieithu, Cyfieithu

Ysgrifennwyd gan yn Uncategorized

Os ydych chi’n hoffi ieithoedd a’r theatr, efallai y byddwch chi, fel fi, yn cynhyrfu petaech yn cael eich gwahodd i fod yn rhan o Ŵyl Theatr ar gyfer Ieithoedd Lleiafrifol Ewrop. Wedi dweud hynny, fel gallwch chi ddisgwyl, mae delio â chyfieithu ieithoedd lleiafrifol yn gallu bod yn anodd. Gwahoddwyd Theatr Genedlaethol Cymru i fynd â pherfformiad 15 munud i’r ŵyl ym Mautzen, yr Almaen. Pridd, sioe un dyn gan Aled Jones Williams (a berfformiwyd yn wreiddiol gan y cwmni yn 2013) oedd y dewis perffaith a dyma oedd…darllen mwy

0

Trio Sibrwd : cyfnod cyntaf o dreialu’r ‘ap’

Ysgrifennwyd gan yn Uncategorized

Wedi misoedd o ddatblygu’r dechnoleg, creu’r cynnwys creadigol, a’i osod o fewn y cynhyrchiad llwyfan, cafwyd cyfle i dreialu’r ‘ap’ theatr Sibrwd yn ystod taith Y Negesydd ym mis Mai eleni. Yn dilyn gwahoddiad agored, detholwyd pedwar grŵp o unigolion i dreialu Sibrwd mewn pedwar perfformiad byw o ddrama newydd Caryl Lewis. Yn syml iawn, pwrpas yr ap ‘Sibrwd’ yw caniatáu i bobl nad ydynt yn rhugl yn Gymraeg i fedru mwynhau y theatr Gymraeg. Hyd yma mae uwchdeitlau a chardiau synopsis wedi cael eu defnyddio ond mae anfanteision i’r…darllen mwy

Cyfathrebu, Cyfathrebu, Cyfathrebu

Ysgrifennwyd gan yn Uncategorized

Weithiau mae syniad mor syml mae’n anodd credu nad oes neb wedi meddwl amdano. Ac weithiau pan ych chi yng nghanol rhywbeth mae’n anodd gwybod lle i ddechrau esbonio i’r rhai sydd ar y tu fâs. Dyma sut dw i’n teimlo am Sibrwd ar y funud. Ond efallai taw prif sialens marchnata llwyddiannus yw i gyfleu syniadau newydd sbon mewn ffordd clir a cŵl. Dwi i dal i chwerthin ar yr erthygl yn nghylchrawn dydd Sadwrn y Guardian adroddodd fod menyw yn y ‘70au wedi gweini ei ‘gellyg’ afocado gyda…darllen mwy