Cyfieithu, Cyfieithu, Cyfieithu

Ysgrifennwyd gan yn Uncategorized

Os ydych chi’n hoffi ieithoedd a’r theatr, efallai y byddwch chi, fel fi, yn cynhyrfu petaech yn cael eich gwahodd i fod yn rhan o Ŵyl Theatr ar gyfer Ieithoedd Lleiafrifol Ewrop. Wedi dweud hynny, fel gallwch chi ddisgwyl, mae delio â chyfieithu ieithoedd lleiafrifol yn gallu bod yn anodd. Gwahoddwyd Theatr Genedlaethol Cymru i fynd â pherfformiad 15 munud i’r ŵyl ym Mautzen, yr Almaen. Pridd, sioe un dyn gan Aled Jones Williams (a berfformiwyd yn wreiddiol gan y cwmni yn 2013) oedd y dewis perffaith a dyma oedd…darllen mwy